Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη για οικογένειες

zicon-kataskeui-eshop-website-oi-kaliteroi-portfolio-projects-dr-clinic-logo-iatriko-site

Προγραμματισμένη περίθαλψη

Επιθυμείτε να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος η οποία να καλυφθεί από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Οι απαντήσεις στις ακόλουθες πέντε ερωτήσεις σας δείχνουν κατά πόσον πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις:

Σε ποια χώρα έχετε υγειονομική ασφάλιση;

Οι κανόνες που εξηγούνται εδώ ισχύουν αν καλύπτεστε από νόμιμο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης σε κράτος μέλος του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EΟΧ) ή στην Ελβετία (με εξαίρεση την περίθαλψη χωρίς έγκριση στην Ελβετία).

Πού σκοπεύετε να πάτε για περίθαλψη;

Οι κανόνες που εξηγούνται εδώ ισχύουν για την περίθαλψη που παρέχεται σε χώρες του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EΟΧ) και στην Ελβετία (με εξαίρεση την περίθαλψη στην Ελβετία χωρίς έγκριση).

Πρόκειται για έκτακτη περίθαλψη; Εάν ναι, καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.

Εάν χρειαστείτε έκτακτη περίθαλψη κατά το ταξίδι σας σε χώρα του ΕΟΧ ή στην Ελβετία (δηλαδή σκοπός του ταξιδιού σας δεν ήταν η περίθαλψη), η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας εξασφαλίζει την κάλυψη των εξόδων περίθαλψής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Eυρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ΑσθενείαςΣτις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι παροχές που σχετίζονται με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες καθώς και με εγκυμοσύνη και τοκετό.

Εάν σας χορηγείτο αυτή η περίθαλψη στη χώρα σας, θα την κάλυπτε η ασφάλισή σας;

Κατά κανόνα, τα έξοδα περίθαλψης καλύπτονται μόνον εφόσον η νομοθεσία του κράτους στο οποίο είστε ασφαλισμένος αναγνωρίζει τη σχετική περίθαλψη. Για παράδειγμα, τα έξοδα θεραπείας με ιαματικά λουτρά καλύπτονται σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι σε άλλες. Προτού αναχωρήσετε, ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Πρόκειται για νοσοκομειακή περίθαλψη;

προς το παρόν δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός της “νοσοκομειακής” ή “μη νοσοκομειακής” περίθαλψης. Εάν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Εάν δεν πρόκειται για έκτακτη περίθαλψη, δηλαδή η περίθαλψη είναι προγραμματισμένη και αποτελεί τον σκοπό του ταξιδιού σας, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια: είτε νοσοκομειακή περίθαλψη είτε μη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Στην περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλιστικός σας φορέας, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα απαιτήσει προέγκριση. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στη χώρα στην οποία σας παρέχεται περίθαλψη (χώρα περίθαλψης). Εάν οι όροι αυτοί είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους όρους που σας παρέχει η δική σας ασφάλιση, θα σας επιστραφεί η διαφορά. Εάν δεν λάβετε έγκριση, τα έξοδα περίθαλψης δεν καλύπτονται αυτόματα. Παρ’ όλα αυτά, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων σας όταν γυρίσετε στη χώρα σας, χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση ότι η αίτησή σας θα γίνει δεκτή.

Σε περίπτωση μη νοσοκομειακής περίθαλψης, μπορείτε επίσης να ζητήσετε έγκριση πριν αναχωρήσετε, οπότε θα έχετε τις ίδιες εγγυήσεις. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μη ζητήσετε άδεια προτού να φύγετε για τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να πάτε για περίθαλψη (χώρα περίθαλψης) και να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων όταν γυρίσετε στη χώρα σας. Το κόστος της περίθαλψής σας θα καλυφθεί, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τους όρους του κράτους όπου έχει την έδρα του ο ασφαλιστικός σας φορέας. Σημειωτέον ότι αυτή η δυνατότητα δεν αναγνωρίζεται από την Ελβετία.

Αφήστε ένα Σχόλιο