Στενά δεμένοι στοματικοί ιστοί (χαλινοί)

Ο χαλινός είναι ένας λεπτός ιστός που συνδέει το οστό με τον μαλακό ιστό και έτσι περιορίζει την κίνησή του. Οι χαλινοί του στόματος βρίσκονται στο ανώτερο και κατώτερο στοματικό μυϊκό σύστημα κάτω από το άνω και από το κάτω χείλος και από τη γλώσσα. Ο χαλινός αναπτύσσεται πλήρως κατά την 4η – 8η εβδομάδα της κύησης και αποχωρίζεται κατά 25% από την υποκείμενη δομή σαν «φερμουάρ» την 18η εβδομάδα της κύησης. Υπάρχει πλήρης διαχωρισμός των δομών κατά τη γέννηση. Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης διαχωρισμός του μαλακού ιστού από το οστό τότε περιορίζεται το εύρος κίνησης του μαλακού ιστού (άνω χείλος ή κάτω χείλος ή γλώσσα) με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαταραχές σίτισης και ομιλίας. Η αποκατάσταση γίνεται χειρουργικά κατά τις πρώτες ημέρες της γέννησης και με τις κατάλληλες ασκήσεις από τον Λογοθεραπευτή δένει ο μαλακός ιστός στο κατάλληλο σημείο.