Τραυλισμός ενηλίκων

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ενηλίκων που χρήζουν λογοθεραπείας για διαταραχές ροής της ομιλίας. Με τον όρο ροή της ομιλίας εννοούμε πόσο άνετα παράγεται η ομιλία του ατόμου. Ρέει η ομιλία με άνεση ή παρατηρούνται κομπιάσματα ή επαναλήψεις; Μήπως παρατηρείται ταχυλαλία ; Αν ναι, κάτω από ποιες συνθήκες; Εμφανίστηκε ξαφνικά ή ήταν κάτι που το είχε ο ενήλικος από την παιδική του ηλικία και δεν αντιμετωπίστηκε τότε εγκαίρως ή με τον κατάλληλο τρόπο; Το κέντρο μας διαθέτει Λογοθεραπευτές με πολυετή εμπειρία σε ενήλικο πληθυσμό, που είναι σε θέση να βοηθήσουν ουσιαστικά τα ενήλικα άτομα που εμφανίζουν διαταραχές στη ροή της ομιλίας τους. Με την κατάλληλη θεραπεία και το ισχυρό κίνητρο των πελατών, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και φανερά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο, επιστρέφουν σύντομα στην κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική τους ζωής χωρίς κανένα εμπόδιο στην επικοινωνία τους.