Διαταραγμένη άρθρωση

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ενηλίκων που χρήζουν λογοθεραπείας για διαταραχές άρθρωσης που παρουσιάζουν (π.χ. λένε το «σ» «θ» ή λένε το «ρ» «γ»). Οι αιτίες μπορεί να είναι δύο:

  • νευρολογική διαταραχή (ύστερα απο νευρολογική βλάβη π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο έχει αλλοιωθεί η άρθρωση του ατόμου)
  • αρθρωτική διαταραχή (η ομιλία του ατόμου ήταν διαταραγμένη από την παιδική ηλικία αλλά δεν είχε γίνει Λογοθεραπευτική παρέμβαση τότε) Το κέντρο μας διαθέτει Λογοθεραπευτές με πολυετή εμπειρία σε ενήλικο πληθυσμό και τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι άμεσα και θεαματικά καθώς οι ενήλικες αφενός έχουν να αντιμετωπίσουν μια μακροχρόνια λανθασμένη τοποθέτηση των αρθρωτών τους για ομιλία από την άλλη μεριά όμως έχουν ισχυρό κίνητρο για να το διορθώσουν.